Velkommen til broderloge nr. 109 John Welch I.O.O.F.

 

Logens møder afholdes i Vejle. Bygningen ligger centralt placeret, på adressen Koldingvej 1.

Møderne finder sted hver onsdag, og som udgangspunkt starter de kl. 19.30. Nogle aftener starter møderne kl. 18.30 eller 19.00, afhængigt af mødets indhold.

Logemødet falder i to dele, hvoraf første del foregår i logesalen efter en fast forretningsorden, og anden del i selskabslokalerne, hvor vi nyder et lettere traktement,

og hvor der kan være indslag af forskellig art..

Logen ledes af en embedsmandsgruppe på 5 personer:

Overmester

Undermester

Sekretær

Kasserer

Skatmester

Dertil komme en række nedsatte udvalg, som ad hoc arbejder med specifikke loge- og ordensrelaterede opgaver.