Velkommen til broderloge nr. 109 John Welch I.O.O.F.

I vores loge hersker der en unik stemning som reelt kun kan forstås ved at opleve den. 

Lige så snart du træder ind i vores smukke lokaler vil du opleve hjerteligheden, imødekommenheden og det at vi logebrødre vil hinanden, det er vores varemærke. Odd Fellow Loge nr. 109 John Welch er en glad loge, og her er ganske enkelt rigtig god stemning.

Venskab, Kærlighed og Sandhed

Det er vores budskab, vi som Odd Fellows hver dag holder os for øje. Vi i Broderloge nr. 109 John Welch byder dig meget gerne indenfor i vores broderskab. Et unikt fællesskab som er så stærkt at man uden at være en del af dette ikke kan få den rette forståelse heraf, det er et fristed for tanker og sjæl fra en travl hverdag som du bør opleve.

Logens møder afholdes i Vejle. Bygningen ligger centralt placeret, på adressen Koldingvej 1.  

Møderne finder sted hver onsdag, og som udgangspunkt starter de kl. 19.30. Nogle aftener starter møderne kl. 18.30 eller 19.00, afhængigt af mødets indhold.

Logemødet falder i to dele, hvoraf første del foregår i logesalen efter en fast forretningsorden, og anden del i selskabslokalerne, hvor vi nyder et lettere traktement, og hvor der kan være indslag af forskellig art.

Logen ledes af en embedsmandsgruppe på 5 personer:

  Overmester

  Undermester

  Sekretær

  Kasserer

  Skatmester

Dertil kommer en række nedsatte udvalg, som ad hoc arbejder med specifikke loge- og ordensrelaterede opgaver.