Historie

Nyere Historie
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Broderloge nr. 109, John Welch er "barn" af den første Odd Fellow loge i Vejle, broderloge nr. 43,
Entwisle, som blev stiftet den 2. juli 1916. Antallet af brødre i denne loge var i 1978 så stort, at det
var naturligt at drøfte og overveje mulighed for at stifte en ny Odd Fellow broderloge i byen.
Forudsætningen for, at noget sådan kunne ske, var oprettelsen af en Odd Fellow forening.

Den uafhængige Storloge for Kongeriget Danmark tiltrådte den 5 april 1979 dannelse af:

  Odd Fellow foreningen, Vejle

Tiden som forening blev ikke langvarig. Den uafhængige Storloge for Kongeriget Danmark kunne
udstede fribrev, og allerede den 22. november 1980 blev den nye loge institueret med navnet
broderloge nr. 109, John Welch.

Logens første overmester blev broder Eksmester Kaj Stoustrup. Der blev i forbindelse med
institueringen udtrykt ønske om, at vi måtte blive en lille, glad loge. Glade er vi stadigvæk,
men medlemstallet er steget støt, så der nu er over 75 aktive brødre.

I 2005 blev logens 25 års jubilæum fejret med festloge og efterfølgende jubilæumsfest i Skyttehuset.
 

...